Polityka Prywatności

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1.08.2020 i może być zmieniana. Do pojęć użytych w Polityce Prywatności stosuje się terminy oznaczone w Regulaminie znajdującym się pod adresem URL: https://perspektywa.it/reg.html .
 2. W przypadku dokonywania zmian w Polityce Prywatności wprowadza się je zgodnie ze zmianami Regulaminu w zakresie korzystania z Konta, tj. należy poinformować Użytkowników zgodnie z Regulaminem i nie można wprowadzać ograniczeń lub opłat bez wyraźnej zgody Użytkownika.

§2. COOKIES 

 1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową lub Serwisem.
 2. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.
 3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
 4. Korzystamy z innych cookies takich jak Google Analytics. Szczegółowe informacje: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

 1. Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).
 2. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się Strony Internetowej lub Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie bądź na innych stronach powiązanych.

§3. DANE OSOBOWE

Co to jest RODO?

 • RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
 • RODO nakłady nie tylko na nas obowiązki informacyjne i związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ale także wskazuje jakie prawa przysługują Tobie. Niniejszy dokument  służy prezentacji informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 • Administratorem danych jest GPERSPECTIVE LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy ulicy UNIT 4E ENTERPRISE COURT ROTHERHAM, S63 5DB, FARFIELD PARK, zarejestrowana w rejestrze spółek Limited pod numerem 10188948.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się:  info@perspektywa.it   .

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. 
 • Zakres danych różni się w zależności od celu przetwarzania i wskazany jest każdorazowo w momencie gdy przekazujesz nam określone dane osobowe.
 • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie zgody to jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. W przypadku jeżeli jest konieczne zawsze Ciebie o tym informujemy w momencie jej udzielenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Jest to bezpłatne. Jeżeli cofasz zgodę mamy prawo zapytać się Ciebie o powód cofnięcie zgody, ale nie musisz udzielać odpowiedzi.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Odbiorcy danych

Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO

Jeżeli kupujesz płatną Usługę to od momentu podania danych w formularzu do momentu zakończenia świadczenia Usługi (cel pierwotny), a także przez okres 6 lat od dnia zakupu (cel wtórny, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).


Jeżeli masz Konto w Serwisie to od momentu jego założenia do momentu usunięcia (cel pierwotny), a także przez okres 6 lat od dnia zakupu (cel wtórny, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Obsługa zapytań związanych
z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO

Od momentu przesłania zapytania do momentu udzielenia odpowiedzi. 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO

Od momentu przesłania reklamacji lub skargi przez okres 6 lat (na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub

rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO

Od momentu wskazanego jako niezbędny do przetwarzania na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie dłużej niż 6 lat.

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO

Od momentu zakupu płatnej Usługi przez okres 5 lat.  

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO

Od momentu udzielania zgody do czasu jej cofnięcia. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Jakie prawa Tobie przysługują?

 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 • Jeżeli dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy to zawsze o tym informujemy na etapie pozyskiwania danych. Przykładowo informacje takie (o ile występuje przekazanie) można znaleźć w treści umowy lub regulaminu lub treści udzielanej zgody.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie?